Nyheter - Uutiset

Hyror - Vuokrat

Veckoslut /Viikonloppu

Utomstående / Ulkopuoliset                               400 euro

Icke medlemmar (bybor) / Ei jäsenet (kyläläiset) 300 euro

Betalande medlemmar / Maksavat jäsenet           200 euro

 


Hel dag, kvällsmöte / Koko päivä, iltakokous                  

Utomstående / Ulkopuoliset                                200 €

Icke medlemmar (bybor) / Ei jäsenet (kyläläiset) 150 €

Betalande medlemmar / Maksavat jäsenet           100 €

 


Tag kontakt - Ota yhteyttä

Juha Kylänpää 040 6736 391, juha@kylanpaa.net