Nyheter - Uutiset

NPI:s styrele - NPI:n johtokunta

Ordförande -puheenjohtaja
Milla Laurila 050 414 6863
milla.laurila(at)rokki.net

Viceordförande - varapuheenjohtaja
Annette Laaksonen 050 502 3685

Sekreterare - sihteeri

Filippa Olenius

Kassör - rahastonhoitaja
Benita Sundström 050 462 5808

Syrelsemedlemmar - Johtokunnan jäsenet

Marit Lindberg

Juha Kylänpää
Johnny Aspelin
Jarno Nurmio
Veli-Matti Väänänen
Kasper Laaksonen
Vivan Suokas

Joel Olander
Carl-Vilhelm Suokas